WILLEMSTAD

Willemstad

De vesting bestaat uit 7 bastions, genoemd naar de 7 provinciën van de republiek. De binnendijkse omwalling is omsloten door een fraaie vestinggracht, waaromheen een singel, welke in het westen en oosten aansluit op de dijken langs het Hollandsch diep. De singel is omgeven door een buitengracht.

 

De stad is vernoemd naar Willem I, Prins van Oranje (1533-1584), die op deze strategisch gelegen plaats aan de samenkomst van Haringvliet, Hollands Diep en Volkerak, in de NW hoek van Polder Ruigenhil (1564) in 1583 een vestingstad liet aanleggen*1 en op eigen kosten versterken. Toen Willem van Oranje in 1584 overleed, is de stad door Prins Maurits naar hem vernoemd. Koning Willem-Alexander draagt onder meer als titel Heer van Willemstad. Dat is een 'erfenis' in verband met de stichting van de stad door Willem van Oranje.

 

De eerste vestigingsplaats van Willem de Zwijger was Ruygenhil aan het Hollands Diep en het Volkerak. In opdracht van de prins veranderde het dijkdorpje in 1583 in een vestingstad in de vorm van een zevenpuntige ster met zeven bastions, genoemd naar de Zeven Proviniciën.

 

Na de moord op de Vader des Vaderlands in 1584 in Delft, kreeg het vestingstadje als eerbetoon de naam Willemstad, maar het had beter Mauritsstad kunnen heten. Prins Maurits voltooide na zijn vaders dood de vestingwerken, hij stichtte het Mauritshuis, het vroegere stadhuis en de Koepelkerk.

 

1914 – 1918 Eerste Wereldoorlog; Bij deze oorlog bleef Nederland neutraal, maar mobiliseerde wel. Willemstad werd voor de zoveelste keer in haar bestaan in staat van beleg verklaard en later zelfs in staat van oorlog.

De organieke sterkte van de Stelling bedroeg ruim 5200 man vestingartillerie, infanterie, genie en ondersteunende diensten. Deze sterkte zal waarschijnlijk nooit gehaald zijn, maar overvol waren de vesting en forten wel. Nergens waren bomvrije onderkomens. Daarom werden in de wallen een aantal gewapend betonnen schuilkelders gebouwd. Er is in die periode veel aan de wallen gesleuteld, maar er waren geen wezenlijke veranderingen.

 

In 1926 werd Willemstad van de lijst van vestingen afgevoerd. De Duitsers hebben de wallen in de Tweede Oorlog echter nog voorzien van betonnen bunkers. Door de Deltawerken werd Willemstad uit zijn isolement verlost. De schutsluizen in de Volkerakdam kan men vanaf een op Willemstads grondgebied gelegen uitkijktoren goed zien. In 1970 is Willemstad uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.

In 1997 hield Willemstad op een zelfstandige gemeente te zijn. Sindsdien vormt zij samen met vier andere voormalige gemeenten de nieuwe gemeente Moerdijk.

 

Klik hier voor bezienswaardigheden!